Javni poziv za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu

Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2024. godinu.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 28. lipnja 2024. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr ili preporučeno poštom.

 

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

1. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

2. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba