Poziv za dostavu ponude: Nabava univerzalne poštanske usluge i dopunskih usluga za 2015. godinu

   
Rok za dostavu ponude: 29. prosinca 2014. godine do 11:00 sati
   
Više: Upute za ponuditelje