Vizualni identitet općine Viškovo

Poštovani,

Naš grb i zastavu možete skinuti u pdf formatu. Pdf datoteku možete otvoriti sa programom Adobe Reader.

   
PDF datoteka: GRB I ZASTAVA.pdf

 

 
Odluka o grbu i zastavi.pdf
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi.pdf