Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2020/2021.

Obavještavamo roditelje djece koja su upisana u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja u pedagoškoj godini 2020/2021. da se Zahtjevi za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i obrtu registriranom za djelatnost dadilja zaprimaju od 01. srpnja do 08. kolovoza 2020. godine.

Zahtjevi će se zaprimati slanjem putem pošte (na adresu Vozišće 3, 51216 Viškovo) i putem e-mail adrese pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva MOLIMO DA SE ZAHTJEVI ŠALJU NA JEDAN OD OVA DVA NAČINA, te da se dostavljaju osobno u pisarnicu samo u iznimnim slučajevima ako korisnik ne koristi elektroničku poštu. Time će se smanjiti vrijeme čekanja, ali i gužva u pisarnici budući da zbog aktualne epidemiološke situacije u pisarnicu ulazi jedna po jedna osoba radi smanjenja mogućnosti širenja zaraze koronavirusom.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAVEDENOM RAZDOBLJU PUTEM NAZNAČENIH ADRESA.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti na internetskim stranicama Općine Viškovo, www.opcina-viskovo.hr

NAPOMENA:  Ljubazno molimo korisnike da prije predaje zahtjeva, ako nisu sigurni, provjere da li imaju dugovanja prema Općini Viškovo na broj telefona 051/501-863, te ista podmire. Ako se utvrdi da s danom podnošenja zahtjeva postoji dug prema Općini Viškovo, zahtjev će biti odbijen.

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolske ustanove i obrte registrirane za djelatnost dadilja za pedagošku godinu 2020/2021.