Arhiva Službenih novina PGŽ - 1998. godina

Broj 28., 2. prosinac 1998. 
- Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Broj 26., 11. prosinac 1998.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 1998. godinu
 
Broj 24., 04. prosinac 1998.
- Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 
Broj 22., 06. studeni 1998.
- Odluka o grbu i zastavi
 
Broj 20., 16. listopad 1998.
- Odluka o suradnji s Općinom Ernestinovo
 
Broj 19., 02. listopad 1998.
- Pravilnik o plaćama
 
Broj 16., 02. kolovoz 1998.
- Polugodišnje financijsko izvješće o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje sijećanj-lipanj 1998. godine
 
Broj 15., 27. srpanj 1998. 
Zaključak o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama
 
Broj 14., 10. srpanj 1998.
- Pravilnik o kriterijima za upis djece u program predškolskog odgoja 
 
Broj 12., 12. lipanj 1998.
- Odluka o kriterijima za kreditiranje poduzetništva na području Općine Viškovo
 
Broj 11., 29. svibanj 1998.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 1998. godinu
 
Broj 10., 15. svibanj 1998.
- Godišnji program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 1998. godinu
 
Broj 8., 24. travanj 1998.
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 1997. godinu
 
Broj 6., 31. ožujak 1998.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Regulacijskom planu dijela područja Juraši-Bukova
 
Broj 2., 13. veljača 1998.
- Odluka o ustroju upravnog odjela
 
Broj 1., 30. siječanj 1998.
- Odluka o prestanku mandata vijećniku Općinskog vijeća Općine Viškovo