IV. Javni natječaji za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2019. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo raspisao je četvrti krug natječaja za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2019. godinu. 

Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Općine Viškovo zaključno do 20. siječnja 2020. godine u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Viškovo.

 

IV. Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2019. godinu  

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane natječaje:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo