Zatvorena javna savjetovanja - 2020. godina

SVIBANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 10. svibnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Viškovo za 2020. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluka o sufinanciranju posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama koje

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o posebnim oblicima pomoći

Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 7. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 7. svibnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

TRAVANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 10. travnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 16. travnja 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa COVID – 19

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

OŽUJAK

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 18. veljače 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 19. ožujka 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Prijedlog Odluke o 5. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

SIJEČANJ

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo nakon provedenog savjetovanja s javnošću od 14. siječnja 2020. godine objavljuje izvješće da do isteka roka 13. veljače 2020. nije pristigao niti jedan prijedlog ili primjedba na akte koji su bili predmetom savjetovanja: 

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i paljenju svijeća na groblju Viškovo

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću